werkwijze
Wat als schrijven niet lukt
Bij schrijfpedagogische hulp wordt uitgegaan van de symboliek van de schrijfbeweging op het schrijfvlak:

Door met een pen over het papier te gaan om letters te vormen, bewegen we in alle 4 de richtingen.

Hoe we de lettervormen uiteindelijk maken, is afhankelijk van de manier waarop we in de wereld omgaan met onszelf, de ander, het verleden, de toekomst, het gevoel en ons denken. Ook wat we meegekregen en meegemaakt hebben in ons leven is hierbij van belang. Dit alles kan kinderen onzeker maken en invloed hebben op het schrijven.

Kinderen met een slecht handschrift kunnen geholpen worden als ze doelgerichte schrijfbewegingen maken. Schijfpedagogische hulp kan er voor zorgen dat de beweging van het schrijven weer wordt vrijgemaakt. Door het kind die schrijfbewegingen te laten beleven die het wel kan maken en die aansluiten bij zijn belevingswereld, valt de onzekerheid weg en ontstaat een psychisch en fysiek goed ik-gevoel. Met behulp van de schrijfbewegingen vindt het kind het eigen ritme weer terug.

Tijdens de consulten, die speels van opzet zijn, wordt niet alleen geoefend op papier maar worden ook bewegingen voor het gehele lichaam betrokken. Voorbeelden hiervan zijn: balspelen en het werken met blokken en linten.